GIÁ CƯỚC MỚI NHẤT

Bãng giá internet

   Gói cước

Băng thông

Giá cước

    Supper 25

25Mb/s

190.000đ

    Supper 45

45Mb/s

210.000đ

    Supper 60

60Mb/s

235.000đ

    Supper 80

80Mb/s

320.000đ

 

Phí lắp đặt trã sau 330.000đ

Trã trước 6 tháng miễn phí lắp đặt + tăng 1 tháng cước + trang bị modem 2 băng tần AC1000V2

Trã trước 12 tháng miễn phí lắp đặt + tăng 2 tháng cước + trang bị modem 2 băng tần AC1000V2

Liên hệ lắp đặt ngay : 0965 119 711

Bãng giá combo internet+paytv 4k

   Gói cước

Băng thông

Giá cước

   combo Supper 25

25Mb/s

220.000đ

   combo Supper 45

45Mb/s

240.000đ

    Combo Supper 60

60Mb/s

260.000đ

    Combo Supper 80

80Mb/s

350.000đ

 

Phí lắp đặt trã sau 550.000đ đã bao gồm phí VAT

Trã trước 6 tháng miễn phí lắp đặt + tăng 1 tháng cước + trang bị modem 2 băng tần AC1000V2+box truyền hình 4k

Trã trước 12 tháng miễn phí lắp đặt + tăng 2 tháng cước + trang bị modem 2 băng tần AC1000V2 + box truyền hình 4k

Liên hệ lắp đặt ngay : 0965 119 711